Clavis 팔찌 1개 구입시 팔찌 1개 무료증정 ProductCode: 3091

  • $199.99(was $399.98)
  • 근육통 그냥 버티지 마시고 착용하세요

팔찌
팔찌(선물)
Qty

Back


 
원적외선 + 활성탄 + 영구자석 3 in 1 파워칩

            

   자석원광성      Nd2Fe14B 영구자석     게르마늄(Ge)




                  
음이온            원적외선           활성탄